Важно! Отбор който не е преминал през първата станция не може да се регистрира за втората.